Είμαι το σήμερα κι είσαι το χθες / ALBUM
Αγάπες 28/03/2014
Άδικος ο χωρισμός μας 28/03/2014
Αργήσαμε πολύ 28/03/2014
Ας ήξερα 28/03/2014
Αχ δε μ' αγαπάς 28/03/2014
Εγώ δεν χάνομαι ποτέ μου 28/03/2014
Είμαι το σήμερα κι είσαι το χθες 28/03/2014
Όσο εσύ 28/03/2014
Πάλι 28/03/2014
Πάρ' το αεροπλάνο 28/03/2014
Πρώτη φορά 28/03/2014
Τώρα 28/03/2014