Μαύρος ήλιος / ALBUM
Η χαρά 10/09/2020
Ο Γιάννης 10/09/2020
Αν είχα αητού φτερά 10/09/2020
Τραγούδησα φθινόπωρο 10/09/2020