Είμαι / ALBUM
Άδικα 28/03/2014
Είμαι 28/03/2014
Ένα σου λέω 28/03/2014
Η ζωή συνεχίζεται 28/03/2014
Μην ξεχνάς 28/03/2014
Μόνο ένα θαύμα 28/03/2014
Ξεχνάς 28/03/2014
Περιμένω τηλεφώνημά σου 28/03/2014
Υπερβολές 28/03/2014
Υποψίες 28/03/2014
Φως 28/03/2014