Είμαι εδώ / ALBUM
Τα μονοπάτια 12/06/2014
Μην κολλάς 12/06/2014
Αλίμονό μου 12/06/2014
Δε σε νοιάζει 12/06/2014
Δεν πιστεύω τίποτα 12/06/2014
Δήλωση καρδιάς 12/06/2014
Δώδεκα ακριβώς 12/06/2014
Είμαι εδώ 12/06/2014
Λυπάμαι 12/06/2014
Μαύρη ζωή 12/06/2014
Σαν θεός 12/06/2014