Πάρε το δρόμο κι έλα / ALBUM
Θα το κάνω το έγκλημα 22/06/2014
Καλά που βρέχει 22/06/2014
Μείνε 22/06/2014
Παραμιλάω 22/06/2014
Πάρε το δρόμο κι έλα 22/06/2014
Σημειώνω σημειώνω 22/06/2014
Το θέμα είναι ένα 22/06/2014