Καθώς μικραίνει η μέρα / ALBUM
Μισή καρδιά 11/08/2014
Κάθε όνειρο στο χάρτη 11/08/2014
Πλαστική Ιουλιέτα 11/08/2014
Κάτω απ' τον γκρίζο ουρανό 11/08/2014