Καλή επιτυχία / ALBUM
Push ups 25/10/2014
Δέκα χρόνια μετά 25/10/2014
Ε! Και τι μ' αυτό 25/10/2014
Ζαλάδα 25/10/2014
Θυμήσου 25/10/2014
Καλή επιτυχία 25/10/2014
Κυκλοφόρησε 25/10/2014
Ό,τι δηλώσεις 25/10/2014
Ό,τι καλύτερο 25/10/2014
Ποτέ δε θα σου δοθώ 25/10/2014
Χαμπάρι 25/10/2014