Κορίτσια για φίλημα / ALBUM
Γελά γαλάζιος ουρανός 17/05/2016
Η Αθήνα τη νύχτα 17/05/2016
Κοντά σου Ελλάδα μου 17/05/2016