Με λίγο τρακ / ALBUM

Αμαρτία 10/06/2015
Γιατί 11/06/2015
Δυνατά 11/06/2015
Έφυγες 13/06/2015
Λίγο λίγο 13/06/2015
Μάγια 13/06/2015
Να προσέχεις 23/06/2015
Που θα πας 25/06/2015
Τι τι 27/06/2015
Φόβος και τρόμος 27/06/2015
me-ligo-trak