Θυμάμαι / ΣΤΙΧΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Καλλιτέχνης Θηβαίος Χρήστος
Album Ο μεγάλος θυμός
Έτος 1998
Στιχουργός Κουκούλας Λέων
Συνθέτης Δημητρίου Βασίλης
Είδος μουσικής
Θεματολογία
Είχε δυο μάτια γαλανά, θυμάμαι.
Είχε ένα στόμα τόσο κρεμεζί.
Παράξενο να τρέμω όταν τη θυμάμαι
μη ξέροντας αν πέθανε ή αν ζει.

Ήταν χλωμή σαν Παναγιά, θυμάμαι,
σαν εκκλησιά βυζαντινή, θυμάμαι.
Σώπαινε σαν την Παναγιά, θυμάμαι.
Είχε δυο μάτια γαλανά, θυμάμαι.

Είχε δυο μάτια γαλανά, θυμάμαι.
Είχε ένα στόμα τόσο κρεμεζί.
Παράξενο να τρέμω όταν τη θυμάμαι
μη ξέροντας αν πέθανε ή αν ζει.

Ήταν χλωμή σαν Παναγιά, θυμάμαι,
σαν εκκλησιά βυζαντινή, θυμάμαι.
Σώπαινε σαν την Παναγιά, θυμάμαι.
Είχε δυο μάτια γαλανά, θυμάμαι.