Γειτονιές Αθήνα Θεσσαλονίκη / ALBUM
Άγιε Δημήτρη μου 28/08/2017
Απ' το Ντεπό ξεκίνησα 28/08/2017
Πλήρωσα πολλά ως τώρα 28/08/2017