Ο πόνος μιας αγάπης / ALBUM
Έλα να με δικάσεις 14/05/2018
Εσύ μ' έβαλες στα πάθη 14/05/2018
Εψήλωσες το 14/05/2018
Μιας μαργαρίτας τον ανθό 14/05/2018