Αίμα. Δάκρυα & Ιδρώτας / ALBUM
Αίμα, δάκρυα κι ιδρώτας 18/03/2014
Γροθιά 18/03/2014
Δεν το βλέπεις 18/03/2014
Έλα μου 18/03/2014
Έφυγες 18/03/2014
Καταστροφή 18/03/2014
Μια φορά 18/03/2014
Ξανά 18/03/2014
Πατέρα 18/03/2014
Σύμπλεγμα οιδιπόδειο 18/03/2014